Заповядайте при нас ако:

  • сте пострадал при катастрофа като пешеходец, пътник в МПС или пътник в обществения превоз
  • не знаете как да постъпите или какви документи са Ви необходими за получаване на обезщетение
  • правата Ви на застрахован са нарушени
  • имате нужда от информация по различните видове застраховки и обезщетенията по тях.

 

Ние ви помагаме чрез:

  • Съвет за необходимите действия при настъпване на катастрофа и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение;
  • Като предоставя безплатни консултации относно реда за упражняване на законните права;
  • Като съдейства пред застрахователите за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение;
  • Като помага за осигуряване на компетентна защита, в случай на отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение или при съдебно производство, свързано с настъпило застрахователно събитие.

 

 

Тук няма да намерите никакви платени услуги - консултацията на сайта е напълно безплатна и винаги ще бъде такава. Не сте ангажирани с нашите услуги по никакъв начин след като Ви предоставим отговор и всякакъв последващ контакт се осъществява единствено по Ваше желание.

Google+